I lyset af de alvorlige konsekvenser, som plastikaffald har for havmiljøet, anmoder vi Kommissionen om at udarbejde et endnu mere ambitiøst regelsæt for denne type affald for at undgå dets tilstedeværelse i havet.

Reason

Den Europæiske Union har endnu ikke noget specifikt regelsæt for plastikaffald, til trods for at denne type affald giver mange miljømæssige udfordringer. Netop derfor efterlyser vi et ambitiøst regelsæt for dette område. Det er tanken som led i en cirkulær økonomi at fremme anvendelsen af bionedbrydeligt plastik og i tråd med affaldshierarkiet at forhindre produktion af plastikaffald ved kilden og fremme dets genanvendelse med henblik på at undgå, at det ledes ud i havet. Et udtømmende regelsæt på et tidligere stadie vil i sidste ende kunne beskytte havmiljøet.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.