STOP PLASTIC IN THE SEA (SÆT EN STOPPER FOR PLASTIK I HAVET)

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

I lyset af de alvorlige konsekvenser, som plastikaffald har for havmiljøet, anmoder vi Kommissionen om at udarbejde et endnu mere ambitiøst regelsæt for denne type affald for at undgå dets tilstedeværelse i havet. Den Europæiske Union har endnu ikke noget specifikt regelsæt for plastikaffald, til trods for at denne type affald giver mange miljømæssige udfordringer. Netop derfor efterlyser vi et ambitiøst regelsæt for dette område. Det er tanken som led i en cirkulær økonomi at fremme anvendelsen af bionedbrydeligt plastik og i tråd med affaldshierarkiet at forhindre produktion af plastikaffald ved kilden og fremme dets genanvendelse med henblik på at undgå, at det ledes ud i havet. Et udtømmende regelsæt på et tidligere stadie vil i sidste ende kunne beskytte havmiljøet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now