STOP PLASTIC IN THE SEA (STOP PLASTŮM V MOŘÍCH)

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vzhledem ke znepokojujícímu vlivu plastového odpadu na mořské prostředí vyzýváme Komisi, aby pro tento odpad vypracovala ještě ambicióznější právní předpisy s cílem zabránit tomu, aby znečišťoval moře. Evropská unie se dosud plastovým odpadem konkrétně nezabývá, přestože tento odpad přináší četné problémy pro životní prostředí. Z toho důvodu požadujeme, aby byly vypracovány ambiciózní právní předpisy, jež by tuto záležitost upravovaly. Základní myšlenkou je, aby se v souladu s logikou oběhového hospodářství upřednostňovalo používání biologicky rozložitelných plastů a aby se podle zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady zabránilo vzniku plastového odpadu už u zdroje, a to tím, že bude podporována jeho recyklace, čímž by se předcházelo tomu, že tento odpad skončí v mořích. Komplexní právní předpisy v oblasti prevence tak povedou k ochraně mořského prostředí.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now