Handelspolitik

Philippe Garcia traalpüügi keelustamise kohta kolme meremiili ulatuses Atlandi ookeani kirderannikust ilma erandite tegemise võimaluseta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja leiab, et traalpüük liikmesriikide territoriaalvetes peaks olema ELi tasandil reguleeritud. Ta kritiseerib Prantsusmaa ametivõimude tava teha piirkondlikke erandeid esimese kolme meremiili ulatuses Prantsusmaa rannikult arvestades. Ta väidab, et need erandid soosivad põhiliselt põhjatraalide kasutamist, mis on kõige vähem säästev kalastamisviis, kahjustab mereala ning ohustab ja vähendab bioloogilist mitmekesisust ja vee-elusressursse. Petitsiooni esitaja on vastu üldisele erandite tegemisele kõigis rannikudepartemangudes ning sellele, et riiklikul tasandil hagi algatamise kahekuulise tähtaja tõttu on pea võimatu saavutada antud küsimuse käsitlemist Prantsuse riiginõukogus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now