Handelspolitik

Om förbudet mot trålning inom fem kilometer från den nordöstra Atlantkusten utan möjlighet till undantag 

Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren begär lagstiftning på EU-nivå om trålning i medlemsstaternas territorialvatten. Han kritiserar de undantag som beviljas av franska myndigheter på regional nivå inom fem kilometer från den franska kusten. Han säger att dessa undantag främst gynnar bottenfartyg, som är den minst hållbara fisketekniken, till skada för havsområden, och som hotar och minskar den biologiska mångfalden och vattenlevande djur och växter. Framställaren protesterar mot den allmänna användningen av undantag i alla kustdepartement och mot att det nästan är omöjligt att hänskjuta ärendet till Conseil d’État, med tanke på tidsfristen på två månader för att vidta åtgärder på nationell nivå.

Thank you for your support, Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international