Handelspolitik

Dėl žvejybos tralais draudimo trijų mylių nuo šiaurės rytų Atlanto pakrantės atstumu be galimybės taikyti išimtis

Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėjas prašo priimti ES lygmens teisės aktą dėl žvejybos tralais valstybių narių teritoriniuose vandenyse. Jis kritiškai vertina išimčių, suteikiamų Prancūzijos administracijos regionų lygmeniu, taikymą trijų artimiausių mylių nuo Prancūzijos pakrantės atstumu. Jis teigia, kad šios išimtys palankiausios žvejybai dugniniais tralais – mažiausiai tvariam žvejybos būdui. Dėl to kenčia jūros teritorija, kyla grėsmė biologinei įvairovei ir gyviesiems vandens ištekliams bei skatinamas jų nykimas. Peticijos pateikėjas nesutinka su tuo, kad išimtys būtų apibendrinamos visuose pakrančių departamentuose ir kad klausimo faktiškai neįmanoma nukreipti Valstybės Tarybai, turint galvoje dviejų mėnesių terminą ieškiniui nacionaliniu lygmeniu pateikti.

Thank you for your support, Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international