Handelspolitik

относно забраната на траленето на разстояние от три мили от североизточния бряг на Атлантическия океан без възможност за дерогации 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията изисква изготвянето на законодателство на равнището на ЕС относно траленето в териториалните води на държавите членки. Той изразява критика във връзка с практиката на освобождаванията, предоставяни от френската администрация на регионално равнище за първите три мили от френския бряг. Той заявява, че тези освобождавания улесняват основно дънното тралене, което е най-малко устойчивата риболовна техника, в ущърб на морската среда, и което застрашава и намалява биологичното разнообразие и живите водни ресурси. Вносителят на петицията възразява срещу генерализацията на освобождаванията във всички крайбрежни департаменти и почти пълната невъзможност за отнасяне на въпроса до Върховния административен съд, като се има предвид срокът от два месеца за предявяване на иск на национално равнище.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international