Handelspolitik

относно забраната на траленето на разстояние от три мили от североизточния бряг на Атлантическия океан без възможност за дерогации 

Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection , last day
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията изисква изготвянето на законодателство на равнището на ЕС относно траленето в териториалните води на държавите членки. Той изразява критика във връзка с практиката на освобождаванията, предоставяни от френската администрация на регионално равнище за първите три мили от френския бряг. Той заявява, че тези освобождавания улесняват основно дънното тралене, което е най-малко устойчивата риболовна техника, в ущърб на морската среда, и което застрашава и намалява биологичното разнообразие и живите водни ресурси. Вносителят на петицията възразява срещу генерализацията на освобождаванията във всички крайбрежни департаменти и почти пълната невъзможност за отнасяне на въпроса до Върховния административен съд, като се има предвид срокът от два месеца за предявяване на иск на национално равнище.

Thank you for your support, Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international