Handelspolitik

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren ønsker lovgivning på EU-plan om trawlfiskeri i medlemsstaternes territorialfarvande. Han kritiserer, at de franske myndigheder på regionalt plan indrømmer undtagelser inden for de tre første sømil fra den franske kyst. Han fremfører, at disse undtagelser primært tilgodeser bundtrawlsfiskeri, som er den mindst bæredygtige form for fiskeri, hvilket skader havområdet og truer og reducerer biodiversiteten og de levende akvatiske ressourcer. Andrageren klager over generaliseringen af undtagelser i alle kystafdelinger og det nærmest umulige i at henvise sagen til statsrådet på grund af tidsfristen på to måneder for indbringelse af sager på nationalt plan.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international