Handelspolitik

Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren ønsker lovgivning på EU-plan om trawlfiskeri i medlemsstaternes territorialfarvande. Han kritiserer, at de franske myndigheder på regionalt plan indrømmer undtagelser inden for de tre første sømil fra den franske kyst. Han fremfører, at disse undtagelser primært tilgodeser bundtrawlsfiskeri, som er den mindst bæredygtige form for fiskeri, hvilket skader havområdet og truer og reducerer biodiversiteten og de levende akvatiske ressourcer. Andrageren klager over generaliseringen af undtagelser i alle kystafdelinger og det nærmest umulige i at henvise sagen til statsrådet på grund af tidsfristen på to måneder for indbringelse af sager på nationalt plan.

Thank you for your support, Association de Défense des Ressources Marines ( numéro RNA W332021802)
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now