Umwelt

Par to, ka Trebuhenas (Kadisa) pilsētattīstības ģenerālplānā nav iekļauts stratēģiskais vides novērtējums  

Ecologistas en Acción
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par pilsētattīstības ģenerālplāna grozījumu, ko Trebuhenas pašvaldības iestādes apstiprināja 2019. gada 8. maijā, pārkāpdamas Direktīvu 2001/42/EK un Direktīvu 92/43/EEK un nopietni apdraudēdamas Donjanas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un īpašo aizsargājamo teritoriju un Gvadalkiviras estuāra īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. Šis grozījums faktiski ļauj saskaņā ar zemes izmantošanas plānu būvēt 300 mājokļus un paplašina būvatļaujas, lai piesaistītu vajadzīgās investīcijas piekļuves un infrastruktūras darbiem, īpašuma attīstīšanai un golfa laukuma ierīkošanai. Tas turklāt paver ceļu diversifikācijai, atļaujot uzņēmējdarbību un privātu būvju ierīkošanu. Plānotā būvniecība (ko plāns paredz 16. sadaļā “Tūrisms”) notiks blakus divām Natura 2000 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām — Gvadalkiviras estuāram (Bajo Guadalquivir ES6150019) un Donjanai (ES0000024).

Thank you for your support, Ecologistas en Acción

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international