Umwelt

от името на „Еколози в действие“, относно липсата на стратегическа екологична оценка в общия градоустройствен план на Требyхeна (Кадис) 

Ecologistas en Acción
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка с изменението на общия градоустройствен план, одобрено на 8 май 2019 г. от общинските органи на Требyхeна в нарушение на Директива 2001/42/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, което сериозно застрашава специалната защитена зона (СЗЗ) „Доняна“ и СЗЗ на устието на река Гуадалкивир. Това изменение дава на практика зелена светлина за изграждането на 300 жилищни единици в рамките на плана за земеползване, като разширява разрешенията за строеж, така че да се привлекат необходимите инвестиции за достъп и инфраструктурни дейности, изграждане на имоти и предоставяне на игрище за голф. В него също така се предвижда диверсификация, която дава възможност за извършване на стопанска дейност и за изграждане на частни съоръжения. Планираното развитие (което е включено в плана съгласно раздел 16 „Туризъм“) е в съседство до две специални защитени зони по „Натура 2000“ – устието на Гуадалкивир (Bajo Guadalquivir ES6150019) и „Доняна“ (ES0000024).

Thank you for your support, Ecologistas en Acción

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international