Umwelt

V mene združenia Ecologists in Action, o nevykonaní strategického environmentálneho hodnotenia v rámci všeobecného plánu rozvoja mesta Trebujena (Cádiz)  

Ecologistas en Acción
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad zmenou všeobecného plánu rozvoja mesta Trebujena, ktorú 8. mája 2019 schválili miestne orgány v rozpore so smernicou 2001/42/ES a smernicou 92/43/EHS, čo vážne ohrozuje osobitné chránené územie Doñana a osobitné chránené územie ústia rieky Guadalquivir. Touto zmenou sa v rámci územného plánovania povoľuje výstavba 300 bytových jednotiek, pričom došlo k rozšíreniu stavebných povolení s cieľom získať potrebné investície na výstavbu prístupových ciest a infraštruktúrne práce, rozvoj výstavby a golfového ihriska. Stanovuje sa v nej aj diverzifikácia, ktorá umožňuje podnikateľskú činnosť a súkromné zariadenia. Plánovaný rozvoj (ktorý je v pláne zahrnutý v rámci oddielu 16 – cestovný ruch) susedí s dvoma osobitnými chránenými územiami sústavy Natura 2000 – s ústím rieky Guadalquivir (Bajo Guadalquivir ES6150019) a s oblasťou Doñana (ES0000024).

Thank you for your support, Ecologistas en Acción

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international