Umwelt

относно създаването на стандартен знак за замърсяването на въздуха на равнището на ЕС и класифициране на превозните средства за ограничаване на трафика 

Arnau Domènech Romero
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа е довела до национални правила и разпоредби, които често са прилагат чрез сложни местни, специални наредби и изключения, и все повече нарушават автомобилния транспорт в рамките на ЕС.Затова той призовава за създаването на стандартен знак за замърсяването на въздуха на равнище ЕС и за класифицирането на превозните средства за ограничаване на трафика, което според него би предотвратило объркване и тежки глоби за водачите на моторни превозни средства и би укрепило единния пазар, като се улеснят автомобилните превози.

Thank you for your support, Arnau Domènech Romero

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now