Außenpolitik

относно решение на Службата за закрила на децата и младежите (Jugendamt) за правото на родителя да общува с децата си (личен случай) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

вносителят на петицията, който е с нидерландско гражданство, живее в Германия по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (ССВС на НАТО). През този период той се развежда и децата са оставени под попечителството на неговата съпруга. Той няма контакт с децата си повече от година и половина. Вносителят на петицията твърди, че социалният работник, предоставил на Службата за закрила на децата и младежите (Jugendamt) доклад с оглед на решението за децата, е имал определени тенденции, свързани с расата и пола. Той също така е недоволен от издръжката, която трябва да внася за образованието на децата.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international