Außenpolitik

относно решение на Службата за закрила на децата и младежите (Jugendamt) за правото на родителя да общува с децата си (личен случай) 

R. G.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in European Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 31/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

вносителят на петицията, който е с нидерландско гражданство, живее в Германия по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили (ССВС на НАТО). През този период той се развежда и децата са оставени под попечителството на неговата съпруга. Той няма контакт с децата си повече от година и половина. Вносителят на петицията твърди, че социалният работник, предоставил на Службата за закрила на децата и младежите (Jugendamt) доклад с оглед на решението за децата, е имал определени тенденции, свързани с расата и пола. Той също така е недоволен от издръжката, която трябва да внася за образованието на децата.

Thank you for your support, R. G.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now