Handelspolitik

от името на Стефи-Транс, подкрепена от 13 подписа, относно проверките за почивка на български превозвач, извършени от френските органи 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията, представляващ българска транспортна компания, се оплаква от проверка, извършена от някои национални органи (в този случай френски), на тахографите в камионите и фактурирането на хотели на водачите на тези камиони и от налагането на високи финансови глоби за непредоставяне на фактурите. Вносителят на петицията припомня, че Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилните превози, в момента се преразглежда в рамките на законодателството относно пакета за „Мобилност І“ и преговорите за получаване на някои дерогации продължават, затова тези проверки са неподходящи и несправедливи. Според вносителя на петицията тези практики представляват дискриминация спрямо член 21 от Хартата на ЕС и нарушават свободата на гражданите на работа и на предоставяне на услуги в държавите членки.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international