Handelspolitik

S 13 podpisy, ve věci kontrol odpočinku bulharských dopravců prováděných francouzskými orgány 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel zastupující bulharskou dopravní společnost si stěžuje na kontroly prováděné některými vnitrostátními orgány (v tomto případě francouzskými), při nichž se kontrolují tachografy kamionů a hotelové účty řidičů těchto kamionů, a na vysoké pokuty, které jsou ukládány při neposkytnutí těchto účtů. Připomíná, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy se momentálně reviduje v rámci balíčku opatření v oblasti mobility I a probíhají jednání, aby bylo dosaženo některých výjimek. Z toho důvodu považuje tyto kontroly za nevhodné a nesprávné. Dle předkladatelova názoru je toto jednání porušením článku 21 Listiny základních práv Evropské unie a narušuje svobodu práce a volného pohybu služeb v rámci členských států.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international