V mene Stefi-Trans, s 13 podpismi, o kontrolách odpočinku zamestnancov bulharskej dopravnej spoločnosti, ktoré vykonávajú francúzske orgány 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície, ktorý zastupuje bulharskú dopravnú spoločnosť, sa sťažuje na kontroly tachografov nákladných vozidiel a hotelových účtov vodičov týchto nákladných vozidiel, ktoré vykonávajú niektoré vnútroštátne orgány (v tomto prípade francúzske orgány), a na vysoké finančné pokuty v prípade nepredloženia účtov. Pripomína, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, sa v súčasnosti reviduje v rámci balíka opatrení v oblasti mobility I a prebiehajú rokovania o udelení určitých výnimiek, takže takéto kontroly sú nevhodné a nespravodlivé. Podľa názoru predkladateľa petície je takýto postup diskrimináciou podľa článku 21 charty EÚ a porušením slobody občanov na prácu a poskytovanie služieb v ktoromkoľvek členskom štáte.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international