Ja 13 allekirjoittanutta, StefiTransin puolesta, Ranskan viranomaisten tekemistä lepoaikatarkastuksista, jotka koskevat bulgarialaista kuljetusyritystä 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä, joka edustaa bulgarialaista kuljetusyritystä, valittaa, että eräät kansalliset viranomaiset (tässä tapauksessa ranskalaiset viranomaiset) ovat tarkastaneet rekkojen ajopiirtureita ja rekkojen kuljettajien hotellilaskuja ja antaneet suuria sakkorangaistuksia, kun kuskit eivät ole esittäneet laskuja. Vetoomuksen esittäjä muistuttaa, että tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15. maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006 ollaan parhaillaan tarkistamassa liikennepaketin I lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä ja että joidenkin poikkeusten saamiseksi käydään parhaillaan neuvotteluja, joten nämä tarkastukset ovat epäasianmukaisia ja epäoikeudenmukaisia. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että nämä käytännöt ovat EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklan tarkoittamaa syrjintää ja loukkaavat kansalaisten oikeutta työskennellä ja tarjota palveluita kaikissa jäsenvaltioissa.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international