Handelspolitik

?M. ettevõtte Stefi-Trans nimel koos 13 allkirjaga Prantsusmaa ametiasutuste poolt Bulgaaria transpordiettevõtja suhtes tehtavate puhkeaegade kontrollide kohta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja, kes esindab Bulgaaria transpordiettevõtjat, kaebab mõnede riiklike ametiasutuste (antud juhul Prantsusmaa ametiasutuste) poolt veoautode sõidumeerikute ja nende veoautode juhtide hotelliarvete kontrollimise üle ning suurte rahatrahvide määramise üle arvete esitamata jätmise eest. Petitsiooni esitaja tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist, vaadatakse praegu läbi liikuvuse paketi I õigusaktide raames ning läbirääkimised mõne erandi saamiseks on pooleli, mistõttu on need kontrollid asjakohatud ja ebaõiglased. Petitsiooni esitaja arvates kujutavad need tavad endast diskrimineerimist ELi harta artikli 21 kohaselt ning nendega rikutakse kodanike vabadust töötada ja pakkuda teenuseid kõigis liikmesriikides.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international