Handelspolitik

For "Stefi-Trans", og 13 medunderskrivere, om de franske myndigheders kontrol af bulgarske transportvirksomheders overholdelse af hvileperioder 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren, der repræsenterer en bulgarsk transportvirksomhed, klager over visse nationale myndigheders (i dette tilfælde de franskes) kontrol af lastbilers fartskrivere og lastbilchaufførernes hotelregninger og over, at de udskriver høje bøder, hvis chaufførerne ikke kan forelægge disse regninger. Andrageren minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport er ved at blive revideret, inden for rammerne af lovgivningen om mobilitetspakke I, og at der føres forhandlinger om visse undtagelser, hvorfor denne kontrol er uhensigtsmæssig og urimelig. Efter andragerens mening udgør denne praksis en forskelsbehandling af artikel 21 i EU's charter og krænker borgernes frihed til at arbejde og levere tjenesteydelser på tværs af medlemsstaterne.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international