För Stefi-Trans och undertecknad av 13 personer, om vilokontroller som utförs av de franska myndigheterna hos ett bulgariskt transportföretag 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren, som företräder ett bulgariskt transportföretag, klagar över att vissa nationella myndigheter (i detta fall franska) kontrollerar lastbilarnas färdskrivare och förarnas hotellräkningar och utfärdar höga böter om räkningarna inte lämnas in. Framställaren påminner om att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet håller på att revideras inom ramen för lagstiftningspaketet om rörlighet I och att förhandlingar för att få vissa undantag pågår, varför dessa kontroller olämpliga och oskäliga. Framställaren anser att denna praxis utgör en diskriminering av artikel 21 i EU-stadgan och kränker medborgarnas frihet att arbeta och tillhandahålla tjänster i alla medlemsstater.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international