Namens Stefi-Trans, met 13 mede-ondertekenaars, over controles van de rusttijden van een Bulgaars transportbedrijf door de Franse autoriteiten 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener, die een Bulgaars transportbedrijf vertegenwoordigt, klaagt over de controles die sommige autoriteiten (in dit geval die van Frankrijk) uitvoeren van de tachografen en hotelrekeningen van chauffeurs van vrachtwagens, en over de hoge boetes die zij opleggen indien deze rekeningen niet worden overgelegd. Indiener herinnert eraan dat Verordening 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 over de harmonisatie van bepaalde aspecten van de sociale wetgeving in verband met het wegvervoer op dit moment wordt herzien in het kader van het "mobiliteitspakket I" en dat onderhandeld wordt over bepaalde uitzonderingen, en is van oordeel dat deze controles derhalve ongepast en oneerlijk zijn. Indiener vindt dat deze praktijken discriminatie vormen als bedoeld in artikel 21 van het EU-Handvest en een inbreuk op het recht van burgers om in de lidstaten te werken en diensten te verrichten.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international