Par Francijas iestāžu veikto kontroli attiecībā uz Bulgārijas pārvadātāju 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs, kas pārstāv Bulgārijas transporta uzņēmumu, sūdzas par to, ka dažu valstu iestādes (šajā gadījumā Francijas iestādes) pārbauda kravas automobiļu tahogrāfus un šo kravas automobiļu vadītāju viesnīcas rēķinus, kā arī nosaka augstus naudas sodus par minēto rēķinu nesniegšanu. Lūgumraksta iesniedzējs atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, pašlaik tiek pārskatīta I mobilitātes paketē, un pašlaik notiek sarunas par dažu atkāpju panākšanu, tādēļ šīs kontroles ir nepiemērotas un netaisnīgas. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda prakse ir uzskatāma par ES Hartas 21. panta diskrimināciju un pārkāpj pilsoņu tiesības brīvi strādāt un sniegt pakalpojumus pāri dalībvalstu robežām.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international