W imieniu Stefi-Trans, z 13 podpisami, w sprawie kontroli okresów odpoczynku przeprowadzanych przez władze francuskie w odniesieniu do bułgarskiego przewoźnika 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję, który reprezentuje bułgarską firmę transportową, skarży się na kontrolowanie przez niektóre organy krajowe (w tym przypadku francuskie) tachografów pojazdów ciężarowych i rachunków hotelowych kierowców tych pojazdów ciężarowych oraz na nakładanie wysokich kar pieniężnych za nieokazanie rachunków. Składający petycję przypomina, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego jest obecnie poddawane przeglądowi w ramach pakietu dotyczącego mobilności I i trwają negocjacje w sprawie uzyskania pewnych odstępstw, w związku z czym kontrole te są nieodpowiednie i niesprawiedliwe. Zdaniem składającego petycję praktyki te stanowią dyskryminację w rozumieniu art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz naruszają swobodę podejmowania pracy przez obywateli i świadczenia usług w państwach członkowskich.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international