Finanzen

от името на Международната организация на жертвите на финансови измами (Financial Fraud Victims International), относно мерките за борба срещу измамите при онлайн инвестиции 

Financial Fraud Victims International
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията подчертава нарастващия брой на жертвите на измама при онлайн инвестиции и липсата на адекватни ответни действия от страна на правоприлагащите органи срещу тази сериозна вълна от киберпрестъпност. Вносителят на петицията предлага редица мерки, насочени към защита на гражданите и наказателно преследване на извършителите на престъпления, като например: по-голяма отчетност на банките, по-стриктни протоколи за откриването на нови сметки, по-строги правила за контрол на доставчиците на домейни, повишаване на компетенциите на полицията по въпросите на измамите и засилено сътрудничество между правоприлагащите агенции. Вносителят на петицията също така предлага въвеждане на по-строги международни правни споразумения с цел улесняване на преследването на извършителите на киберизмами извън националните граници и налагане на съответните присъди.

Thank you for your support, Financial Fraud Victims International

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now