Finanzen

F'isem Financial Fraud Victims International dwar miżuri intiżi sabiex jiġġieldu l-frodi fl-investiment online 

Financial Fraud Victims International
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonanta tenfasizza l-għadd dejjem akbar ta' vittmi ta' frodi fl-investiment online u n-nuqqas ta' rispons adegwat mill-awtoritajiet reponsabbli mill-infurzar tal-liġi għal din il-mewġa serja ta' ċiberkriminalità. Il-petizzjonanta tissuġġerixxi għadd ta' miżuri li għandhom l-għan li jipproteġu liċ-ċittadini u jħarrku lill-kriminali, bħal: responsabilità dejjem akbar tal-banek, protokolli aktar stretti għall-ftuħ ta' kontijiet ġodda, regoli aktar stretti għall-verifika tal-fornituri ta' dominju, kompetenzi usa' għall-pulizija fi kwistjonijiet ta' frodi u kooperazzjoni msaħħa bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi. Il-petizzjonanta tissuġġerixxi wkoll l-introduzzjoni ta' ftehimiet legali internazzjonali aktar stretti sabiex tiġi ffaċilitata l-prosekuzzjoni ta' frodisti tal-informatika lil hinn mill-fruntieri nazzjonali, u biex jiġu infurzati s-sentenzi rilevanti.

Thank you for your support, Financial Fraud Victims International

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now