Finanzen

För Financial Fraud Victims International om åtgärder för att bekämpa investeringsbedrägerier 

Financial Fraud Victims International
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 19/12/2019
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren framhåller det växande antalet offer för investeringsbedrägerier online och bristen på lämpliga brottsbekämpande insatser vid denna allvarliga våg av it-brottslighet. Framställaren föreslår ett antal åtgärder som syftar till att skydda medborgarna och åtala brottslingar, till exempel ökad ansvarsskyldighet för banker, strängare regler för öppnande av nya konton, striktare regler för kontroll av domänleverantörer, ökade befogenheter för polisen i bedrägeriärenden och ökat samarbete mellan brottsbekämpande organ. Framställaren föreslår också att man inför strängare internationella rättsliga avtal för att underlätta jakten på cyberbaserade bedragare över nationella gränser och för att verkställa relevanta domar.

Thank you for your support, Financial Fraud Victims International

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now