Umwelt

On behalf of Pollinis France on the impact of the use of SDHI fungicides on human health and the eco-systems 

POLLINIS France
Kampanje tas opp
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1.388 støttespillere 1.388 inn Europäische Union
100% av 500 for beslutningsdyktighet
  1. Startet november 2019
  2. Samling fortsatt 5 måneder
  3. Innsending
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

Dette er en online petisjon av Europaparlamentet , Videresending for å registrere deg og registrere deg på oppropssiden av Europaparlamentet:

signering

The petitioner alleges that, apart from the beneficial aspects of SDHI fungicides, their collateral effects are deleterious for several other living organisms, according to the time and doses of their exposition to the SDHI fungicides. According to him, the current legislative framework has been established without properly taking into account the constantly updated scientific data, and the test methodology is not proper to measure the serious danger of the fungicides. The petitioner lists a series of scientific data, highlighting the seriousness of the danger provoked by the use of SDHI fungicides. He urges the European Parliament to re-assess the impact of these substances on human health, the eco-systems and the pollinating insects, as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 concerning the placing of plant protection products on the market.

Takk for støtten, POLLINIS France

Ingen PRO-argumenter ennå.

Ingen CONTRA-argumenter ennå.

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå