Verwaltung

Om inrättandet av en ny invandringskommitté i EU 

S. D.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren efterlyser inrättandet av en invandringskommitté vars syfte ska vara att vid behov minska invandringen till medlemsstaterna. Varje medlemsstat skulle ha en vald plats i en sådan kommitté och skulle vid alltför stor invandring kunna utöva inflytande för att andra kommittéledamöter och Europaparlamentet ska vidta åtgärder för att minska sådan överdriven invandring. Enligt framställaren skulle en sådan åtgärd avhjälpa många länders oro, men också göra det möjligt för Förenade kungariket att hålla en ny folkomröstning om utträde ur EU, eftersom alternativet att stanna kvar skulle komma i ny dager genom att man tar itu med de brittiska medborgarnas största orosmoment, nämligen invandringen.

Thank you for your support, S. D.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now