Verwaltung

O vytvorení nového výboru pre prisťahovalectvo v EÚ 

S. D.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície požaduje vytvorenie výboru pre prisťahovalectvo, ktorého cieľom by bolo obmedziť v prípade potreby prisťahovalectvo do členských štátov. Každý členský štát by si do výboru zvolil jedného zástupcu, ktorý by v prípade nadmerného prisťahovalectva mal právomoc nabádať ostatných členov výboru a Európsky parlament, aby prijali opatrenia na obmedzenie tohto prisťahovalectva. Podľa predkladateľa petície by takéto opatrenie riešilo obavy mnohých krajín a zároveň by umožnilo Spojenému kráľovstvu usporiadať nové referendum o vystúpení z EÚ, pretože možnosť zotrvania by sa vyriešením najväčšieho problému občanov Spojeného kráľovstva, a síce prisťahovalectva, zmenila.

Thank you for your support, S. D.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international