Verwaltung

O vytvorení nového výboru pre prisťahovalectvo v EÚ 

S. D.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície požaduje vytvorenie výboru pre prisťahovalectvo, ktorého cieľom by bolo obmedziť v prípade potreby prisťahovalectvo do členských štátov. Každý členský štát by si do výboru zvolil jedného zástupcu, ktorý by v prípade nadmerného prisťahovalectva mal právomoc nabádať ostatných členov výboru a Európsky parlament, aby prijali opatrenia na obmedzenie tohto prisťahovalectva. Podľa predkladateľa petície by takéto opatrenie riešilo obavy mnohých krajín a zároveň by umožnilo Spojenému kráľovstvu usporiadať nové referendum o vystúpení z EÚ, pretože možnosť zotrvania by sa vyriešením najväčšieho problému občanov Spojeného kráľovstva, a síce prisťahovalectva, zmenila.

Thank you for your support, S. D.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now