Umwelt

O údajnej nedbanlivosti orgánov mesta Klaipėda (Litva) ku krutému zaobchádzaniu so zvieratami 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície je znepokojený krutým zaobchádzaním so zvieratami, ku ktorému údajne dochádza za podpory mesta Klaipėda v Litve. Mesto Klaipėda uzavrelo dohodu so spoločnosťou s ručením obmedzeným Nuaras o zaobchádzaní s túlavými zvieratami v meste Klaipėda. Predkladateľ petície tvrdí, že spoločnosť Nuaras kruto týra zvieratá už viac ako 20 rokov. Napriek početným a pretrvávajúcim protestom občanov a organizácií na ochranu zvierat, ktoré požadujú ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Nuaras, mesto prideľuje zodpovednosť za starostlivosť o túlavé zvieratá v Klaipėde tomu istému poskytovateľovi služieb. Predkladateľ petície sa domnieva, že tieto praktiky sú v rozpore s článkom 13 ZFEÚ, ako aj s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi normami o zaobchádzaní so zvieratami ako s cítiacimi bytosťami, ktorých zmluvnou stranou je aj Litva.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international