Umwelt

Jménem nestranické politické platformy pro ochranu lesa v okolí sportovního stadionu Reiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), ve věci údajného porušování Aarhuské úmluvy v souvislosti se změnami v plánu na využívání půdy v Paschingu (Rakousko) 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podle mínění předkladatelky není Komise dostatečně důsledná při provádění Aarhuské úmluvy v Rakousku. Uvádí, že přeložila stížnost proti plánované změně ve využití půdy. Rovněž uvádí, že však zákon Horního Rakouska o územním plánování neumožňuje soudní přezkum změny ve využití půdy; čl. 9 odst. 3 Aarhuské úmluvy však podle předkladatelky petice vyžaduje soudní přezkum rozhodnutí s významem pro životní prostředí, jako je změna ve využití půdy. Předkladatelka uvádí, že ačkoli má Rakousko výhrady k provádění čl. 9 odst. 3, Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v rozhodnutí, že členský stát může svobodně rozhodnout o opatřeních správního nebo soudního postupu přezkumu, ale musí být zajištěna možnost postupu přezkumu pro příslušnou veřejnost. Předkladatelka vyzývá k tomu, aby byly přijaty příslušné kroky pro zajištění toho, aby v souvislosti s postupem územního plánování byla prováděna Aarhuská úmluva v souladu s právem EU.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international