Umwelt

W imieniu Bezpartyjnej Platformy Politycznej na rzecz Ochrony Lasu w pobliżu Stadionu Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), w sprawie domniemanego naruszenia konwencji z Aarhus w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pasching (Austria) 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Zdaniem składającej petycję Komisja nie w pełni kładzie nacisk na wdrożenie konwencji z Aarhus w Austrii. Twierdzi ona, że złożyła skargę na planowaną zmianę sposobu użytkowania gruntów. Składająca petycję twierdzi jednak, że ustawa o planowaniu przestrzennym Górnej Austrii nie zezwala na kontrolę sądową zmiany sposobu użytkowania gruntów, niemniej art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus wymaga jej zdaniem kontroli sądowej decyzji mających znaczenie dla środowiska, takich jak zmiany sposobu użytkowania gruntów. Składająca petycję twierdzi, że chociaż Austria zgłosiła zastrzeżenie dotyczące wdrożenia art. 9 ust. 3, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w swoim wyroku, że państwo członkowskie ma swobodę w dokonywaniu ustaleń dotyczących administracyjnej lub sądowej procedury odwoławczej, lecz musi zapewnić zainteresowanej społeczności możliwość korzystania z procedury odwoławczej. Składająca petycję wzywa do podjęcia działań w celu zapewnienia, aby w związku z procedurami zagospodarowania przestrzennego konwencja z Aarhus była wdrażana zgodnie z prawem Unii.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international