Umwelt

För den icke-partipolitiska plattformen för bevarande av skogen vid idrottsanläggningen Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), om en påstådd överträdelse av Århuskonventionen i samband med ändringar av markanvändningsplanen i Pasching (Österrike) 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren anser att kommissionen inte insisterar till fullo på genomförandet av Århuskonventionen i Österrike. Hon uppger att hon har lämnat in ett klagomål mot en planerad ändring av markanvändningen. Hon konstaterar att lagen om fysisk planering i Oberösterreich däremot inte tillåter rättslig prövning av en ändring av markanvändningen. I artikel 9.3 i Århuskonventionen krävs det enligt framställaren dock en rättslig prövning av miljömässigt relevanta beslut, såsom ändringar av markanvändningen. Framställaren konstaterar att även om Österrike lämnat in en reservation mot genomförandet av artikel 9.3, har Europeiska unionens domstol i en dom slagit fast att en medlemsstat fritt får besluta om förfaranden för ett administrativt eller rättsligt prövningsförfarande, men att det måste säkerställas att den berörda allmänheten har tillgång till ett prövningsförfarande. Framställaren efterlyser åtgärder för att säkerställa att Århuskonventionen tillämpas i enlighet med EU-rätten i samband med förfaranden för fysisk planering.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international