Umwelt

For den ikkepartipolitiske platform for bevarelsen af skoven ved sportsanlægget Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), om en angivelig overtrædelse af Århuskonventionen i forbindelse med ændringer af arealanvendelsesplanen i Pasching (Østrig) 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Efter andragerens mening insisterer Kommissionen ikke fuldt ud på gennemførelsen af Århuskonventionen i Østrig. Hun anfører, at hun har indgivet en klage over en planlagt ændring i arealanvendelsen. Hun oplyser imidlertid, at loven om arealplanlægning i Oberösterreich ikke tillader retslig prøvelse af ændringen i arealanvendelsen. Ifølge andrageren fastsætter artikel 9, stk. 3, i Århuskonventionen, at der skal foretages en retslig prøvelse af miljømæssigt relevante afgørelser som f.eks. ændringer i arealanvendelsen. Andrageren anfører, at selv om Østrig har taget forbehold med hensyn til gennemførelsen af artikel 9, stk. 3, har Den Europæiske Unions Domstol i en dom fastslået, at en medlemsstat frit kan fastlægge ordninger for en administrativ eller retslig prøvelsesprocedure, men at det skal sikres, at den berørte offentlighed har adgang til en prøvelsesprocedure. Andrageren opfordrer til, at der sættes ind for at sikre, at Århuskonventionen i forbindelse med arealplanlægning gennemføres i overensstemmelse med EU-retten.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international