Umwelt

Par Orhūsas konvencijas iespējamu pārkāpumu saistībā ar plānotu zemes izmantošanas maiņu Pašingā (Austrijā) 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Komisija pietiekami uzstājīgi neaicina Austriju īstenot Orhūsas konvenciju. Viņa norāda, ka ir iesniegusi sūdzību pret plānotu zemes izmantošanas maiņu. Tomēr Augšaustrijas Telpiskās plānošanas likums neļaujot lēmumu par zemes izmantošanas maiņu pārskatīt tiesā, lai gan, kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, Orhūsas konvencijas 9. panta 3. punktā ir paredzēta tādu svarīgu ar vidi saistītu lēmumu kā lēmums par zemes izmantošanas maiņu pārskatīšana tiesā. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo — lai gan Austrija ir iesniegusi atrunu pret 9. panta 3. punkta īstenošanu, Eiropas Savienības Tiesa ir nospriedusi, ka dalībvalstis var brīvi noteikt pārskatīšanas nolūkā piemērojamās administratīvās vai tiesas procedūras, bet tām jānodrošina, lai attiecīgajai sabiedrības daļai būtu pieejama pārskatīšanas procedūra. Lūgumraksta iesniedzēja aicina rīkoties, lai nodrošinātu, ka saistībā ar telpiskās plānošanas procedūrām Orhūsas konvencija tiek īstenota saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international