Umwelt

от името на необвързана с политическите партии платформа за запазване на гората около спортния комплекс на Райфайзен Арена (Валдщадион Пашинг), относно предполагаемо нарушение на Конвенцията от Орхус, свързано с промените в план на земеползването в Пашинг, Австрия.  

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Според вносителката на петицията Комисията не е достатъчно настоятелна относно прилагането на Конвенцията от Орхус в Австрия. Тя твърди, че е подала жалба срещу запланувана промяна в земеползването. При все това тя твърди, че Законът за териториално устройство в Горна Австрия не позволява съдебна проверка на промяната в земеползването, а член 9, параграф 3 от Конвенцията от Орхус, според вносителката на петицията, изисква съдебна проверка на решения, свързани с околната среда, като например промяната на земеползването. Вносителката на петицията твърди, че макар че Австрия е внесла резерва срещу прилагането на член 9, параграф 3, Съдът на Европейския съюз се е произнесъл в решение, че държавите членки са свободни да установят реда и условията за административни и съдебни процедури за обжалване, но че трябва да се гарантира предоставянето на информация на заинтересованата общественост относно достъпа до процедури за обжалване. Вносителката на петицията призовава за действия, които да гарантират, че по отношение на процедури за териториално устройство Конвенцията от Орхус се прилага в съответствие с правото на ЕС.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international