Umwelt

V mene politicky nestrannej platformy pre ochranu lesov v okolí športového štadióna Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), o údajnom porušení Aarhuského dohovoru v súvislosti so zmenami v pláne využívania pôdy v Paschingu (Rakúsko) 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podľa názoru predkladateľky petície nie je Komisia v plnej miere dôsledná pri vykonávaní Aarhuského dohovoru v Rakúsku. Uvádza, že podala sťažnosť proti plánovanej zmene využívania pôdy. Tvrdí však, že zákon o územnom plánovaní Horného Rakúska neumožňuje súdne preskúmanie zmeny využívania pôdy; podľa predkladateľky petície však článok 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru vyžaduje súdne preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia, ako sú napríklad zmeny vo využívaní pôdy. Predkladateľka petície uvádza, že hoci Rakúsko predložilo výhradu voči vykonávaniu článku 9 ods. 3, Súdny dvor Európskej únie rozhodol v rozsudku, že členský štát sám určuje opatrenia pre administratívne alebo súdne preskúmania, ale že sa musí zabezpečiť, aby dotknutá verejnosť mala možnosť preskúmania. Predkladateľka petície žiada opatrenie s cieľom zabezpečiť, aby bol v súvislosti s postupmi územného plánovania Aarhuský dohovor uplatňovaný v súlade s právom EÚ.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international