Umwelt

Ruth Kropshofer Raiffeisen Arena spordiväljaku (Waldstadion Pasching) lähedal asuva metsa kaitsmiseks loodud mitteparteipoliitilise platvormi nimel Århusi konventsiooni väidetava rikkumise kohta seoses Paschingi (Austria) maakasutuskava muudatustega 

Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
42 Supporters 42 in Europäische Union
8% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja arvates ei nõua Euroopa Komisjon Århusi konventsiooni rakendamist Austrias täie järjekindlusega. Ta märgib, et on esitanud kaebuse maakasutuse kavandatud muutmise kohta. Tema sõnul ei võimalda aga Ülem-Austria ruumilise planeerimise seadus teha maakasutuse muutmise üle kohtulikku kontrolli; ometi nõutakse petitsiooni esitaja sõnul Århusi konventsiooni artikli 9 lõikes 3 keskkonna seisukohalt oluliste otsuste, näiteks maakasutuse muutmise kohtulikku kontrolli. Petitsiooni esitaja märgib, et kuigi Austria esitas konventsiooni artikli 9 lõike 3 rakendamise kohta reservatsiooni, otsustas Euroopa Liidu Kohus oma otsuses, et liikmesriik võib vabalt kehtestada haldus- või kohtuliku kontrolli korra, kuid tuleb tagada, et asjaomane üldsus saab kasutada kontrollimenetlust. Petitsiooni esitaja nõuab meetmete võtmist, et tagada Århusi konventsiooni rakendamine ruumilise planeerimise menetlustes kooskõlas ELi õigusega.

Thank you for your support, Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international