14 kaebuse esitaja nimel koos kahe allkirjaga varjupaigataotlejate kohtlemise kohta Bulgaarias 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja esitab petitsiooni Afganistani varjupaigataotlejate rühma nimel, kes on viibinud Bulgaarias suletud ja/või avatud kinnipidamislaagrites. Neid varjupaigataotlejaid on selles riigis väidetavalt väärkoheldud ja sunnitud neid sõrmejälgi andma, mis petitsiooni esitaja arvates on ebaseaduslik, kuna sellisel moel loetakse nad vastu nende tahtmist varjupaigataotlejateks Bulgaarias. Ta viitab sellega seoses Dublini määrusele (604/2013/EL), millega määratakse kindlaks riik, kes vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest. Kõik need isikud annavad teada alandavatest kinnipidamistingimustest, sh ebainimlikust kohtlemisest turvateenistuse ja valvurite poolt, tõlgi puudumisest ülekuulamistel, toidupuudusest, puudulikest sanitaartingimustest ning isegi väidetavatest mõrvadest kinnistes laagrites.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now