от името на 14 жалбоподатели, подкрепена от 2 подписа, относно третирането на търсещите убежище лица в България 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията представя петицията от името на група афганистанци, търсещи убежище, които са преминали през лагери за задържане от затворен и/или отворен тип в България. В петицията се твърди, че лицата, търсещи убежище, са били малтретирани и принудени да дадат пръстови отпечатъци в страната, което според вносителя на петицията представлява незаконна практика, тъй като по този начин те всъщност биват считани за лица, търсещи убежище, в България противно на тяхната воля. В тази връзка той цитира Регламента от Дъблин (604/2013/ЕС), който определя страната, която отговаря за разглеждането на молбата за предоставяне на убежище. . Всички описват унизителни условия на задържане: нечовешко третиране от страна на службите за сигурност и надзирателите, липса на устен преводач по врене на разпитите, недостиг на храна, несъществуващи санитарни условия и дори предполагаеми случаи на убийства от страна на надзирателите в лагерите за задържане от затворен тип.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now