Zusammenleben

от името на 14 жалбоподатели, подкрепена от 2 подписа, относно третирането на търсещите убежище лица в България 

O. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 Supporters 30 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията представя петицията от името на група афганистанци, търсещи убежище, които са преминали през лагери за задържане от затворен и/или отворен тип в България. В петицията се твърди, че лицата, търсещи убежище, са били малтретирани и принудени да дадат пръстови отпечатъци в страната, което според вносителя на петицията представлява незаконна практика, тъй като по този начин те всъщност биват считани за лица, търсещи убежище, в България противно на тяхната воля. В тази връзка той цитира Регламента от Дъблин (604/2013/ЕС), който определя страната, която отговаря за разглеждането на молбата за предоставяне на убежище. . Всички описват унизителни условия на задържане: нечовешко третиране от страна на службите за сигурност и надзирателите, липса на устен преводач по врене на разпитите, недостиг на храна, несъществуващи санитарни условия и дори предполагаеми случаи на убийства от страна на надзирателите в лагерите за задържане от затворен тип.

Thank you for your support, O. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now