14 valituksen tekijän puolesta, ja kaksi allekirjoittanutta, turvapaikanhakijoiden kohtelusta Bulgariassa 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä on esittänyt vetoomuksen ryhmän afganistanilaisia turvapaikanhakijoita puolesta, jotka ovat kulkeneet Bulgariassa olevien suljettujen ja/tai avointen säilöönottoleirien kautta. Hän väittää, että näitä turvapaikanhakijoita on pahoinpidelty ja heidät on pakotettu antamaan sormenjälkensä kyseisessä maassa, mikä hänen mukaansa on laiton menettely, koska heidät tällä tavoin todellisuudessa katsotaan vastoin heidän tahtoaan turvapaikanhakijoiksi Bulgariassa. Hän viittaa tässä suhteessa Dublin-asetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta). Turvapaikanhakijat ovat kaikki kertoneet ihmisarvoa alentavista oloista: turvallisuuspalvelun ja vartijoiden syyllistymisestä epäinhimilliseen kohteluun, tulkin puutteesta kuulusteluissa, ruuan puuttumisesta, surkeista hygieniaoloista ja vieläpä suljettujen säilöönottoleirien vartijoiden syyllistymisestä murhiin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now