W imieniu 14 skarżących, z dwoma podpisami, w sprawie sposobu, w jaki osoby ubiegające się o azyl są traktowane w Bułgarii 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję występuje w imieniu grupy obywateli afgańskich ubiegających się o azyl, którzy przebywali w zamkniętych lub otwartych ośrodkach detencyjnych w Bułgarii. Według zarzutów osoby te były w tym kraju brutalnie traktowane i zmuszone do rejestracji odcisków palców, co zdaniem składającego petycję stanowi praktykę nielegalną, gdyż w ten sposób osoby te są faktycznie uznawane za ubiegające się azyl w Bułgarii, wbrew ich woli. Powołuje się w związku z tym na rozporządzenie dublińskie 604/2013/UE, dotyczące ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl. . Wszystkie wspomniane osoby zgłaszają poniżające warunki przetrzymywanie: nieludzkie traktowanie przez służby bezpieczeństwa i strażników, brak tłumacza podczas przesłuchań, niedobór żywności, brak podstawowych udogodnień sanitarnych, a nawet rzekome zabójstwa popełnione przez strażników w zamkniętych ośrodkach detencyjnych.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now