Environment

W sprawie ochrony jakości powietrza na terenie aglomeracji miasta Rennes (Francja) 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję ubolewa nad udzieleniem pozwolenia na budowę centrum handlowego Open Sky w Pacé, w aglomeracji miasta Rennes, i twierdzi, że przedsięwzięcie to spowoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza na obszarze, który i tak już jest zanieczyszczony. Zauważa, że do centrum handlowego trudno będzie dostać się środkami transportu publicznego, a to doprowadzi do nasilenia ruchu drogowego i korków. Składający petycję twierdzi również, że nie dokonano całkowitej transpozycji do prawa francuskiego dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwłaszcza w zakresie wartości NO2 oraz PM10 , i że zanieczyszczenie na terenie aglomeracji Rennes jest przedmiotem sprawy wniesionej przeciwko Francji przez Komisję Europejską i toczącej się przed TSUE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now