Environment

Om skyddet av luftkvaliteten i stadsområdet Rennes (Frankrike) 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren beklagar att bygglov har beviljats för uppförande av köpcentrumet ”Open Sky” i Pacé, i stadsområdet Rennes, och hävdar att detta projekt kommer att leda till starkt försämrad luftkvalitet i ett redan förorenat område. Han uppger att köpcentret inte kommer att vara lätt att nå med kollektivtrafik och därför kommer att ge upphov till intensiv väganvändning och trafikstockningar. Framställaren påstår också att gränsvärdena i direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa inte har införlivats fullt ut i fransk lagstiftning, särskilt när det gäller NO2 och PM10 , och att föroreningarna i stadsområdet Rennes är föremål för ett pågående mål vid Europeiska unionens domstol som kommissionen har inlett mot Frankrike.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now