Umwelt

Om skyddet av luftkvaliteten i stadsområdet Rennes (Frankrike) 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 5 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren beklagar att bygglov har beviljats för uppförande av köpcentrumet ”Open Sky” i Pacé, i stadsområdet Rennes, och hävdar att detta projekt kommer att leda till starkt försämrad luftkvalitet i ett redan förorenat område. Han uppger att köpcentret inte kommer att vara lätt att nå med kollektivtrafik och därför kommer att ge upphov till intensiv väganvändning och trafikstockningar. Framställaren påstår också att gränsvärdena i direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa inte har införlivats fullt ut i fransk lagstiftning, särskilt när det gäller NO2 och PM10 , och att föroreningarna i stadsområdet Rennes är föremål för ett pågående mål vid Europeiska unionens domstol som kommissionen har inlett mot Frankrike.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now