Environment

Ve věci ochrany kvality ovzduší v městské oblasti Rennes (Francie) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union

Collection finished

7 supporters 7 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel odsuzuje skutečnost, že bylo vydáno povolení pro stavbu nákupního centra „Open Sky“ v Pacé (městská oblast Rennes), a tvrdí, že tento projekt vyústí v závažné zhoršení kvality vzduchu v beztak již znečištěné oblasti. Tvrdí, že nákupní centrum nebude snadno přístupné prostřednictvím veřejné dopravy, což povede k vysokému zatížení komunikací a dopravním zácpám. Předkladatel rovněž tvrdí, že závazné prahové hodnoty obsažené ve směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu nebyly ve francouzském právu plně provedeny, zejména pokud jde o hodnoty NO2 a PM10, a že znečištění v městské oblasti Rennes se částečně týká případ, který byl otevřen žalobou Komise proti Francii a který je nyní projednáván u Soudního dvora EU.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now