Handelspolitik

Wettelijk vertegenwoordigers, namens de Vereniging van Italiaanse functionarissen van het Europees Octrooibureau, gesteund door 26 medeondertekenaars, over de overdracht van pensioenbijdragen die in Italië zijn betaald, naar Eurocontrol en het Europees Octrooibureau  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indieners presenteren een groepsverzoekschrift over de bescherming van de pensioenrechten van hun cliënten, 26 internationale functionarissen die momenteel werkzaam zijn voor Eurocontrol en het Europees Octrooibureau. Zij zijn allen Italiaans staatsburger en hebben in Italië en in de EU gewerkt voordat zij bij deze internationale organisaties zijn gaan werken. Aangezien er geen overeenkomst is tussen Italië en Eurocontrol of het Europees Octrooibureau die voorziet in de overdracht van pensioenrechten dan wel in de samentelling van bijdragen met het doel recht op één enkel pensioen te verkrijgen, zouden deze Italiaanse staatsburgers de bijdragen die zij in Italië hebben betaald, mogelijk verliezen, daar de Italiaanse wet niet voorziet in terugbetaling daarvan. Indieners verwijzen naar: een reeks artikelen in de Verdragen (9, 20, 45, 145, 146, 147 en 151 VWEU) en van het EU-Handvest van de grondrechten (15 en 34), de preambule van Richtlijn 2004/58/EG over het vrij verkeer van werknemers, en Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de EU, evenals naar andere documenten van de Commissie (COM(2012) 153 final) over de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid door de EU) en van het Parlement (resolutie van 25 oktober 2011 over bevordering van de mobiliteit van werknemers binnen de EU, met name de paragrafen 27 en 33), alsmede het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 4 juli 2013 in Zaak C-233/12 Gardella/ INPS.Indieners verzoeken het Parlement een einde te maken aan deze discriminatie wat betreft de toegang tot pensioenrechten, zodat bijdragen die in het land van herkomst zijn betaald, kunnen worden gecombineerd met de bijdragen die zijn betaald aan bovengenoemde internationale organisaties. Tevens wensen zij dat aan de kwestie een resolutie van het Europees Parlement wordt gewijd.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now