Handelspolitik

Za Sdružení italských úředníků Evropského patentového úřadu s 26 podpisy ve věci převodu příspěvků na důchod vyplácených v Itálii k Eurocontrolu a Evropskému patentovému úřadu  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatelé předkládají skupinovou petici za ochranu důchodových práv svých klientů, 26 mezinárodních úředníků, kteří v současné době pracují pro Eurocontrol a Evropský patentový úřad. Všichni jsou to italští občané, kteří před nástupem do těchto mezinárodních organizací pracovali v Itálii a v EU. Vzhledem k tomu, že mezi Itálií a Eurocontrolem nebo Evropským patentovým úřadem neexistuje dohoda, která by umožňovala převod důchodových nároků nebo sčítání příspěvků za účelem získání nároku na jediný důchod, mohou dotyční italští občané přijít o příspěvky, které platili v Itálii, protože italské právo údajně neupravuje jejich náhradu. Předkladatelé se dovolávají: řady článků Smluv (9, 20, 45, 145, 146, 147 a 151 SFEU) a Listiny základních práv Evropské unie (15 a 34), preambulí směrnice 2004/38/ES o volném pohybu pracovníků a nařízení (ES, Euratom) č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků EU, a dalších dokumentů vypracovaných Komisí (COM(2012) 153 final o vnějším rozměru koordinace sociálního zabezpečení EU) a Parlamentem (usnesení ze dne 25. října 2011 o podpoře mobility pracovníků v EU, zejména body 27 a 33) a v neposlední řadě rozsudku SDEU ze dne 4. července 2013 ve věci C-233/12, Gardella v. INPS.Předkladatelé vyzývají Parlament, aby zastavil tuto diskriminaci, pokud jde o přístup k důchodovým nárokům, aby mohly být příspěvky placené v zemi původu kombinovány s příspěvky placenými výše uvedeným mezinárodním organizacím. Žádají rovněž, aby se k této otázce vyjádřil Evropský parlament v usnesení.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now