Handelspolitik

Dėl pensijų įmokų, mokamų Italijoje Eurokontrolei ir Europos patentų biurui, perkėlimo

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Peticijos pateikėjai pateikė grupės peticiją dėl savo klientų, t. y., 26 tarptautinių pareigūnų, šiuo metu dirbančių Eurokontrolėje ir Europos patentų tarnyboje, teisių į pensiją apsaugos. Jie visi yra Italijos piliečiai, kurie prieš pradėdami dirbti šiose tarptautinėse organizacijose dirbo Italijoje. Italija ir Eurokontrolė ar Europos patentų tarnyba nesudarė jokio susitarimo, kuriame būtų numatyta teisių į pensijų išmokas perkėlimas ar įmokų sudėtis, siekiant gauti teisę į vieną pensiją, todėl Italijos piliečiai atitinkamai gali prarasti Italijoje sumokėtas įmokas, nes tariamai Italijos teisės aktuose nėra numatyta kompensacija. Peticijos pateikėjai remiasi: keliais Sutarčių straipsniais (SESV 9, 20, 45, 145, 146, 147 ir 151 str.) ir ES pagrindinių teisių chartija (15 ir 34 str.), Direktyvos preambule 2004/58/EB dėl laisvo darbuotojų judėjimo, Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu ES pareigūnų tarnybos nuostatus, taip pat kitais dokumentais, kuriuos parengė Komisija (COM(2012)153 final dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų) ir Parlamentas (2001 m. spalio 25 d. rezoliucija dėl darbuotojų judumo ES, ypač jos 27 ir 33 punktai), ir galiausiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. liepos 4 d. sprendimu byloje C-233/12, S. Gardella prieš INPS.Peticijos pateikėjai ragina Parlamentą sustabdyti šią diskriminaciją, susijusią su galimybe gauti pensijų išmokas, kad kilmės šalyje mokamas įmokas būtų galima sujungti su pirmiau minėtoms tarptautinėms organizacijoms mokamomis įmokomis. Jie taip pat prašo, kad šiuo klausimu būtų priimta Europos Parlamento rezoliucija.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now