Handelspolitik

Ir-rappreżentanti legali, f'isem l-Assoċjazzjoni tal-Uffiċjali Taljani tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, b'26 firma, dwar it-trasferiment tal-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni mħallsa fl-Italja lill-Eurocontrol u lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonanti qed jippreżentaw petizzjoni fi grupp dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni tal-klijenti tagħhom, li huma 26 impjegat taċ-ċivil internazzjonali li bħalissa qed jaħdmu għall-Eurocontrol u għall-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Huma kollha ċittadini Taljani li ħadmu fl-Italja u fl-UE qabel ma ngħaqdu ma' dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Billi ma hemm l-ebda ftehim bejn l-Italja u l-Eurocontrol jew l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi li jipprevedi t-trasferiment tal-intitolamenti tal-pensjoni, jew l-aggregazzjoni tal-kontribuzzjonijiet, bil-għan li jinkiseb intitolament għal pensjoni unika, iċ-ċittadini Taljani inkwistjoni jistgħu jitilfu l-kontribuzzjonijiet li ħallsu fl-Italja, peress li l-liġi Taljana allegatament ma fiha l-ebda dispożizzjoni dwar ir-rimborż tagħhom. Il-petizzjonijiet jinvokaw: serje ta' artikoli tat-Trattati (9, 20, 45, 145, 146, 147 u 151 TFUE) u tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (15 u 34), il-preamboli għad-Direttiva 2004/58/KE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, u r-Regolament (KE, Euratom) Nru 723/2004 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-UE, kif ukoll dokumenti oħra mfassla mill-Kummissjoni (COM(2012) 153 final dwar id-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-UE) u mill-Parlament (riżoluzzjoni tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-promozzjoni tal-mobilità tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-paragrafi 27 u 33) u, l-aħħar iżda mhux l-inqas, is-sentenza tal-QĠUE tal-4 ta' Lulju 2013 fil-Kawża C-233/12, Gardella vs INPS.Il-petizzjonanti qed jitolbu lill-Parlament biex iwaqqaf din id-diskriminazzjoni fir-rigward tal-aċċess għal intitolamenti tal-pensjoni, sabiex il-kontribuzzjonijiet imħallsa fil-pajjiż ta' oriġini jkunu jistgħu jiġu kkombinati ma' dawk imħallsa lill-organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija hawn fuq. Il-petizzjonanti jitolbu wkoll li din il-kwistjoni ssir is-suġġett ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now