Handelspolitik

För föreningen för italienska tjänstemän vid Europeiska patentverket, och undertecknad av ytterligare 26 personer, om överföring av pensionsavgifter som betalats i Italien till Eurocontrol och Europeiska patentverket  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställarna inger en gruppframställning om skydd av sina kunders pensionsrättigheter, dvs. 26 internationella tjänstemän som för närvarande arbetar för Eurocontrol och Europeiska patentverket. De är alla italienska medborgare som arbetade i Italien och i EU innan de började arbeta vid dessa internationella organisationer. Eftersom det inte finns någon överenskommelse mellan Italien och Eurocontrol eller Europeiska patentverket som föreskriver överföring av pensionsrättigheter eller sammanläggning av avgifter för att få rätt till en specifik pension, kan de italienska medborgarna förlora bidragen de betalade i Italien, eftersom – efter vad som påstås – den italienska lagstiftningen inte innehåller någon bestämmelse för deras ersättning. Framställarna åberopar en rad artiklar i fördragen (9, 20, 45, 145, 146, 147 och 151 i EUF-fördraget) och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (15 och 34), ingressen till direktiv 2004/58/EG om fri rörlighet för arbetstagare, och förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, samt andra dokument som utarbetats av kommissionen (COM(2012)0153 om den externa dimensionen av EU:s samordning av social trygghet) och parlamentet (resolution av den 25 oktober 2011 om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen, särskilt punkterna 27 och 33) och sist men inte minst, domstolens dom av den 4 juli 2013 i mål C-233/12, Gardella mot INPS.Framställarna uppmanar parlamentet att stoppa denna diskriminering när det gäller tillgången till pensionsrättigheter, så att avgifter som betalas i ursprungslandet kan kombineras med de som betalas till de internationella organisationer som nämns ovan. De begär också att frågan blir föremål för en resolution från Europaparlamentet.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now