Handelspolitik

Olaszországban befizetett nyugdíjjárulékok Eurocontrol és az Európai Szabadalmi Hivatal részére történő átutalásáról  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

A petíció benyújtói csoportos petíciót terjesztenek elő ügyfeleik, a jelenleg az Eurocontrolnál, valamint az Európai Szabadalmi Hivatalnál dolgozó 26 nemzetközi köztisztviselő nyugdíjjogosultságainak védelméről. Mindannyian olasz állampolgárok, akik az ezen nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásukat megelőzően Olaszországban, valamint az Európai Unióban dolgoztak. Mivel Olaszország és az Eurocontrol, valamint az Európai Szabadalmi Hivatal között nem létezik olyan megállapodás, amely előírja a nyugdíjjogosultságok átvitelét vagy a hozzájárulások összevonását az egységes nyugdíjra való jogosultság megszerzése céljából, a szóban forgó olasz állampolgárok elveszíthetik az Olaszországban befizetett járulékaikat, mivel az olasz jog állítólag nem rendelkezik ezek visszafizetéséről. A petíció benyújtói a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartájának számos cikkére (az EUMSZ 9., 20., 45., 145., 146., 147. és 151. cikke és a Charta 15. és 34. cikke), a munkavállalók szabad mozgásáról szóló 2004/58/EK irányelv preambulumára és az uniós tisztviselők személyzeti szabályzatának módosításáról szóló 723/2004 (EK, Euratom) rendeletre, valamint a Bizottság (az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziójáról szóló 2011. október 25-i állásfoglalás) és a Parlament (a munkavállalók Unión belüli mobilitásának előmozdításáról szóló állásfoglalás, különös tekintettel a (27) és (33) bekezdésre) által készített egyéb dokumentumokra, és végül, de nem utolsósorban az Európai Unió Bíróságának a C-233/12. sz. Gardella kontra INPS ügyben 2013. július 4-én hozott ítéletére hivatkoznak.A petíció benyújtói arra kérik a Parlamentet, hogy vessen véget e megkülönböztetésnek a nyugdíjjogosultságokhoz való hozzáférés tekintetében, annak érdekében, hogy a származási országban befizetett járulékok összevonhatók legyenek a fent hivatkozott nemzetközi szervezetek részére befizetett járulékokkal. Kérik továbbá, hogy a kérdésről szülessen állásfoglalás az Európai Parlament részéről.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now